Room at Tronoh (Near UTP, Sri Iskandar and Batu Gajah)

A room at Tronoh town area near the UTP, Sri [...]